Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Wie meer dan 500.000 euro leent uit eigen BV betaalt daarover vanaf 2022 belasting in box 2

Het komt veel voor, lenen uit eigen BV. Soms gaat het hierbij om (volgens de staatssecretaris van Financiën) excessieve bedragen. Lenen uit eigen BV is nu nog aantrekkelijk om een fiscaal gedreven, laag salaris aan te vullen, of om privé te beleggen. Wanneer geld van de BV geleend wordt, in plaats van dividend of salaris op te nemen, vermijdt de DGA een directe belastingheffing over de opgenomen liquide middelen.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

De staatssecretaris van Financiën diende een conceptwetsvoorstel ‘excessief lenen’ in. Dit om ervoor te zorgen dat de belastingheffing niet langdurig kan worden uitgesteld. Per 2022 wordt lenen uit eigen BV, bij bedragen van meer dan €500.000, als inkomsten uit aanmerkelijk belang belast in box 2.  Wanneer de lening wordt gebruikt om een eigen woning te financieren wordt een uitzondering gemaakt. De wet gaat gelden voor DGA en diens partner, maar ook voor andere aandeelhouders met regulier, een fictief of een meetrek-aanmerkelijkbelang.