Mogelijkheden Coronamaatregelen

Er zijn meerdere aangekondigde maatregelen waarvan er nu al enkele van kracht zijn. Klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Hieronder geven wij extra informatie over enkele maatregelen. Door op de Kop / link te klikken wordt u doorgestuurd naar de betreffende site.

Uitstel Belastingdienst
Het is mogelijk uitstel van betaling voor belastingen aan te vragen. Voor de Omzetbelasting/Loonbelasting wil dit zeggen dat je de eerste aangifte doet. Krijg je daarna de aanslag, dan kun je hierop uitstel van betaling aanvragen. Let op! Daaarnaast moet je melding doen van betalingsonmacht. Dit is een aparte melding. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
De NOW-regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. De NOW loopt via het UWV. Vanaf 6 april t/m 31 mei kun je een aanvraag indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Ondernemers kunnen tijdelijk (maximaal 3 maanden) extra bijstand aanvragen. Deze regeling wordt sneller behandeld en heeft tijdelijk soepele voorwaarden dan de al reeds bestaande Bbz (besluit bijstand zelfstandigen).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers
De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Op RVO.nl vind je meer informatie over welke ondernemers in aanmerking komen.

Wil je graag meer informatie over een van bovenstaande regelingen, of heb je hulp nodig met een aanvraag? Neem gerust contact op.