De NOW-regeling: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Kiezen voor de regeling of toch reorganiseren?

Sinds 6 april is het voor werkgevers mogelijk om bij het UWV de NOW aan te vragen. NOW staat voor tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Het stelt werkgevers in staat een tijdelijke loonkostensubsidie van maximaal 90% aan te vragen. Werkgevers krijgen subsidie als ze te maken hebben met een omzetdaling, maar wel loon aan hun medewerkers moeten doorbetalen. Deze maatregel is zowel maatschappelijk gewenst als zeer goed bedoeld. Helaas is de NOW-regeling echter voor veel ondernemers toch niet voldoende. 

Voor werkgevers die door de corona-crisis te maken hebben met een teruglopende omzet, en tevens naast loonkosten andere aanzienlijke kostenposten hebben is de tegemoetkoming helaas niet voldoende. Dit geldt tevens voor ondernemers die wel een werkvermindering, maar nog geen omzetdaling zien. Als je als werkgever in maart de loonkosten al hebt verlaagd is er sprake van minder subsidie bij de uiteindelijke vaststelling van de NOW (die gaat over de loonsom in maart 2020). Wanneer je te maken hebt met een hogere loonsom ten opzichte van januari 2020 dan word je daarvoor niet gecompenseerd. 

De NOW heeft dus nadelen en biedt in veel omstandigheden geen dekkende oplossing. Daarnaast zitten er gevolgen aan de NOW regeling die van invloed zijn op de mogelijkheid tot reorganiseren. Indien je gebruik maakt van de NOW regeling dien je de lonen door te betalen tot 1 juni 2020 en mag je tot die datum geen ontslagaanvraag indienen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Doe je dit toch, dan volgt een boete. 

Wil je gebruik maken van de NOW-regeling, bereken dan wat de boete is als je onverhoopt toch voor 1 juni 2020 moet reorganiseren. De boete bedraagt 1,5 keer de loonsom die je voor een werknemer ontvangt  (het loon van januari 2020 x 3 maanden x 1,3 opslag werkgeverslasten x subsidiepercentage 0,9 x 1,5). 

Mocht je na 1 juni 2020 moeten reorganiseren, bedenk dan dat een gemiddelde ontslagaanvraag al snel vier tot zes weken duurt. Rekening houdend met een opzegtermijn kun je dan op zijn vroegst ontslag per 1 augustus 2020 regelen. Ondertussen dient het loon te worden doorbetaald. 

Ondernemers die nadenken over het aanvragen van de NOW doen er goed aan te berekenen hoe de zaken er financieel voor staan. Kun je de lonen blijven doorbetalen? Kun je in het geval dit niet lukt de boete van het UWV dragen? Of is nu reorganiseren toch slimmer? 

Ondernemers doen er goed aan situaties rondom ontslag en reorganisaties te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat. Advocaat Emmie van de Venn gaf onlangs een verhelderende webinar over dit onderwerp. De webinar is terug te kijken via bijgaande link: https://bcs.webinargeek.com/webinar/replay/SWwjss1xllk/

Voor vragen op financieel gebied of hulp bij het aanvragen van de NOW kunt u terecht bij Nolsen Accountancy. We helpen u graag verder.