Vennootschapsbelasting (Vpb); verruimd en beperkt

In Nederland wordt er belasting geheven over de winst van ondernemingen, bij naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en coöperaties. Heb je verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Dit verandert er dan vanaf 1 januari 2022:

  • Vanaf 2022 mag je verliezen binnen je BV in tijd weer onbeperkt meenemen naar je volgende boekjaren. Deze wijziging geldt voor boekjaren vanaf 1-1-2013. De verliesrekening was tot dit jaar, 6 jaar vooruit. 

De wijziging die gemaakt is door de overheid is alleen geldig voor volgende boekjaren; carry forward. De termijn van carry back, de voorgaande boekjaren, blijft ongewijzigd, dit is nog steeds 1 jaar. Heb je de mogelijkheid om in 2021 verliezen te verrekenen? Dan verwerken wij dit in de fiscale aangifte, want bij Nolsen Accountancy regelen we dit voor jou.