Gewijzigde tarieven belastingplan 2023

Een aantal bestaande vergoedingen wordt met ingang van 2023 aangepast.

Het gaat om:

Vennootschapsbelasting

Ben je eigenaar van een bv of een nv? Dan ben je verplicht om aangifte vennootschapsbelasting te doen. De vennootschapsbelasting kent twee schijven.

Per 1 januari 2023 wordt de grens van de laagste schijf wat betreft vennootschapsbelasting verlaagd naar € 200.000, voorheen was dat €395.000. Dat houdt in dat er meer bedrijven in de hoogste schijf zullen vallen, waardoor er meer vennootschapsbelasting geïnd wordt door de overheid. Kortom; als ondernemer ga je meer vennootschapsbelasting betalen over je winst

Reiskosten

De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer gaat omhoog in 2023. Waar je voorheen €0,19 belastingvrije kilometervergoeding kon hanteren, is dat in 2023 €0,22. In 2024 komt er nog een cent bij en wordt de vergoeding €0,23. De stijgende benzinekosten, en daarmee samenhangend de prijsstijging van o.a. energiekosten, vormen de aanleiding voor deze wijziging.

Je bent niet verplicht om deze wijziging door te voeren richting medewerkers. Je mag de vergoeding verhogen, maar dat hoeft niet. Werk je volgens een cao? Dan zijn de richtlijnen in het voor jou geldende cao leidend.

Er is ook een mogelijkheid om de €0,19 per kilometer te behouden en de overige €0,02 fiscaal uit te ruilen. Weten hoe dat werkt? Neem contact met ons op.

Thuiswerken

Hybride werken is voor veel mensen een uitkomst. Naast dat het voordelen met zich meebrengt voor werkgever en werknemer, gaat het ook gepaard met een hogere kostenpost voor werknemers waar je als werkgever geheid vragen over krijgt.

Sinds 1 januari 2022 kunnen werkgevers hun werknemers €2 per dag tegemoet komen als thuiswerkvergoeding voor bijvoorbeeld energiekosten. Het is in de wet vastgelegd dat de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. 1 januari 2023 vindt de eerste indexatie plaats. De thuiswerkvergoeding zal naar verwachting worden vastgesteld op €2,13 per dag.

Twee extra belastingschijven in box 2

Per 1 januari 2024 wil het kabinet 2 belastingschijven introduceren in box 2. In deze box betalen aandeelhouders belasting over de winst op hun aandelen (dividend). Ons kabinet wil belastinguitstel tegengaan door belastingplichtigen te stimuleren hun winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief.

Het inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 wordt tegen een belastingtarief van 24,5% belast in box 2. Bedraagt het inkomen uit aanmerkelijk belang meer dan € 67.000, dan vindt er een heffing plaats van 31%.